Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark ("farm out", finansielle indtægter og indgangsværdier for Nordsøfonden) - sagsnr. 09-0917

Print Print
24-08-2009