Procesretsudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love - sagsnr. 09-0915

Print Print
05-08-2009