Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love (obligatorisk digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige) - sagsnr. 09-0911

Print Print
02-09-2009