Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og ophævelse af lov om Elsparefonden (oprettelse af Center for Energibesparelser mv.) - sagsnr. 09-0910

Print Print
03-08-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0910 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.