Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og ophævelse af lov om Elsparefonden (oprettelse af Center for Energibesparelser mv.) - sagsnr. 09-0910

Print Print
03-08-2009