Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om betalingsinstitutters sikring af midler modtaget fra brugere af betalingstjenester, bekendtgørelse om fastsættelse af kapitalkrav, regnskabsindberetninger og revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter og vejledning om ansøgningsprocedurer og indberetninger for betalingsinstitutter - sagsnr. 09-0901

Print Print
17-08-2009