Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv. - sagsnr. 09-0889

Print Print
22-07-2009