Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse - sagsnr. 09-0883

Print Print
03-07-2009