Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse - sagsnr. 09-0883

Print Print
03-07-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0883 Lovudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.