Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende - sagsnr. 09-0864

Print Print
22-07-2009