Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration mv., ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti - sagsnr. 09-0862

Print Print
30-06-2009