Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om udøvelse af visse erhverv i Danmark (forenkling af procedure ved udenlandske autorisationsansøgninger) jf. LBK nr. 334 af 20. marts 2007 - sagsnr. 09-0861

Print Print
17-08-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0861 Lovudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.