Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om udøvelse af visse erhverv i Danmark (forenkling af procedure ved udenlandske autorisationsansøgninger) jf. LBK nr. 334 af 20. marts 2007 - sagsnr. 09-0861

Print Print
17-08-2009