Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mælkekvoter - sagsnr. 09-0845

Print Print
07-07-2009