Lovudvalget - Høring over standardtilbud på adgang til aflevering af trafik med henblik på terminering i Hi3G's mobilnet - sagsnr. 09-0839

Print Print
10-07-2009