Lovudvalget - Udkast til vejledning om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder - sagsnr. 09-0838

Print Print
21-07-2009