Strafferetsudvalget - Udkast til rammenotat om Kommissionens forslag til beslutning om specifikationer vedrørende opløsning og brug af fingeraftryk til identifikation og verifikation i visuminformationssystemet (VIS) - sagsnr. 09-0837

Print Print
24-06-2009