Strafferetsudvalget - Høring over betænkning nr. 1504/2009 om restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud - sagsnr. 09-0791

Print Print
21-08-2009