Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder - sagsnr. 09-0769

Print Print
17-06-2009