Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen) - sagsnr. 09-0749

Print Print
11-06-2009