Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering mv. (sommerhusloven) og lov om planlægning (campinghytter) - sagsnr. 09-0740

Print Print
16-06-2009