Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat og bekendtgørelse om overdragelse og tilbagelevering af visse tilladelser til at anvende radiofrekvenser - sagsnr. 09-0731

Print Print
30-06-2009