Strafferetsudvalget - Forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA - sagsnr. 09-0696

Print Print
01-07-2009