Strafferetsudvalget - Forslag til Rådets rammeafgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af rammeafgørelse 2002/629/RIA - sagsnr. 09-0695

Print Print
30-06-2009