Procesretsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (omarbejdning) (KOM(2009) 126 endelig) - sagsnr. 09-0668

Print Print
06-07-2009