Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms - sagsnr. 09-0644

Print Print
18-05-2009