Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor - sagsnr. 09-0641

Print Print
27-05-2009