Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om familievejlederordningen efter lov om social service og udkast til tilhørende ændringsvejledning - sagsnr. 09-0568

Print Print
13-05-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0568 Lovudvalget.aspx - d. 27-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.