Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96 - sagsnr. 09-0566

Print Print
04-05-2009