Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie mv. og forhøjelse af affaldsafgiften) - sagsnr. 09-0541

Print Print
29-04-2009