Strafferetsudvalget - Høring over betænkning 1507 om behandling af klager over politiet - sagsnr. 09-0540

Print Print
20-05-2009