Lovudvalget - Udkast til lov om ændring af lov om almene boliger mv., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger og lov om ejerlejligheder (styring og finansiering af den almene boligsektor) - sagsnr. 09-0502

Print Print
20-04-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0502 Lovudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.