Strafferetsudvalget - Forslag til lov om ændring af straffeloven mv. (styrket indsats mod bandekriminalitet mv.) - sagsnr. 09-0500

Print Print
27-04-2009