Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008 og lov nr. 1338 af 19. december 2008 (Grøn omlægning af bilbeskatningen) - sagsnr. 09-0440

Print Print
26-03-2009