Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning mv. - omkostningsgodtgørelse for selskaber) - sagsnr. 09-0436

Print Print
31-03-2010
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0436 Lovudvalget.aspx - d. 19-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.