Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning mv. - omkostningsgodtgørelse for selskaber) - sagsnr. 09-0436

Print Print
31-03-2010
Læs høringssvar her