Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat) - sagsnr. 09-0434

Print Print
26-03-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0434 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.