Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum mv. (ophævelse af visse momsfritagelser og udvidet lønsumsafgift for den finansielle sektor mv.) - sagsnr. 09-0433

Print Print
25-03-2009
Læs høringssvar her