Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder dimethylfumarat (DMF) - sagsnr. 09-0418

Print Print
23-03-2009
Læs høringssvar her