Strafferetsudvalget - Høring over betænkning nr. 1505 om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed - sagsnr. 09-0417

Print Print
01-04-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0417 Strafferetsudvalget.aspx - d. 26-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.