Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen - sagsnr. 09-0393

Print Print
23-03-2009
Læs høringssvar her