Lovudvalget - Forslag til bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration mv. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti - sagsnr. 09-0372

Print Print
11-03-2009
Læs høringssvar her