Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark - sagsnr. 09-0324

Print Print
19-03-2009
Læs høringssvar her