Lovudvalget - Høring over revideret udkast til cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller med tilhørende vejledning - sagsnr. 09-0319

Print Print
18-03-2009
Læs høringssvar her