Lovudvalget - Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms - sagsnr. 09-0318

Print Print
03-03-2010
Læs høringssvar her