Lovudvalget -Udkast til forslag til lov om ændring af lov om fødevarer (hjemmel til offentliggørelse af oplysninger om kosttilskud) - sagsnr. 09-0314

Print Print
04-03-2009
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0314 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.