Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af merværdiafgiftsloven (momsloven) (leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, VIES-systemet, momsgodtgørelse i andre EU-lande mv.) - sagsnr. 09-0305

Print Print
25-03-2009
Læs høringssvar her