Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesselskaber - sagsnr. 09-0253

Print Print
25-02-2009
Læs høringssvarher