Lovudvalget - Udkast til forslag til etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. - sagsnr. 09-0251

Print Print
03-03-2009
Læs høringssvar her