Lovudvalget - Høring over Europa-Kommissionens forslag af 28. januar 2009 til ændringer af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles momssystem med hensyn til faktura-reglerne, KOM (2009) 21 - sagsnr. 09-0240

Print Print
03-03-2009
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0240 Lovudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.